25 augustus: Open Huis

De Paradijskerk is een monument om van te houden! Graag laten we iedereen daarvan meegenieten.

Daarom organiseren de Vrienden van de Paradijskerk op 25 augustus a.s. een Open Huis van 15.00-17.00 voor buren, wijkbewoners en belangstellenden.

Bij een kopje koffie is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, vragen te stellen en het gebouw te bekijken. Daarnaast is er een rondleiding om 16.00 en zijn er twee orgelbespelingen (15.30 u en 16.30) van ±15 minuten door onze organist Wouter Blacquière.

U bent van harte welkom!