ANBI

Naam van de stichting
Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk
(onofficieel: Vrienden van de Paradijskerk)

RSIN
816723825

Kamer van Koophandel
41127119

IBAN
NL34 INGB 0007 8796 88

Contactgegevens
Nieuwe Binnenweg 25
3014 GB Rotterdam
info@vriendenparadijskerk.nl

Doelstelling van de stichting
Bij de oprichting van de stichting in 1972 is voor de volgende doelstelling gekozen:
“De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun voor de instandhouding van het kunstbezit van de Paradijskerk te Rotterdam, daaronder begrepen het kerkgebouw; voor de expositie hiervan en voor het uitgeven van publicaties hieromtrent, en al datgene wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn” (statuut, art. 2).

Beleidsplan
Download hier het beleidsplan 2018-2020. Vanwege de Coronapandemie heeft het bestuur besloten dat het beleidsplan 2018-2020 verlengd wordt tot en met 31-12-2025.

Statuten
Download hier de statuten van de stichting.

Bestuurssamenstelling
De stichting heeft een bestuur bestaande uit tenminste drie leden (statuut, art. 4:1).
Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester (statuut, art. 5:1).

Bestuursleden

  • M. van den Bergh (voorzitter & penningmeester ad interim)
  • M.C.J. Huizer (secretaris)
  • vacant (penningmeester)
  • R. van Mazijk (lid)

Beloningsbeleid
Alleen werkelijk gemaakte onkosten in opdracht van het bestuur (zoals postverzending, printkosten, etc.) kunnen worden vergoed (op declaratiebasis). De bestuursleden ontvangen geen andere vergoedingen.

Financiën

Documenten
Download hier het
 ANBI publicatieformulier voor de Belastingdienst.