Contact

Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk
Nieuwe Binnenweg 23
3014 GB Rotterdam
info@vriendenparadijskerk.nl

IBAN
NL34 INGB 0007 8796 88

Bestuur

  • past. drs. J. de Rie, voorzitter
  • dhr. M. van den Bergh, secretaris/penningmeester
  • mevr. M.C. La Rivière-Zwarts
  • dhr. R. van Mazijk