Dakpannen update (1)

Sinds maart is Nederland druk met het bestrijden van het Coronavirus. Veel maatregelen treffen ons als individu, maar ze treffen ook de groepen of verbanden waar we in werken en leven. 

Van open naar gesloten kerk
Een van de zichtbare maatregelen is dat de Paradijskerk sinds maart gesloten is. Voor de Coronacrisis stonden de deur van dit bijzondere monumentale gebouw elke dag wagenwijd open om bezoekers te ontvangen.

Gevolgen voor de Vriendenstichting
Ook als Vrienden van de Paradijskerk hebben we gevolgen gehad van de maatregelen. De Orgelconcerten zijn afgelast en ook de geplande Boekenbeurs en Bazaar op Koningsdag werd van de lijst geschrapt. We kunnen de kerk niet gebruiken voor de geplande activiteiten.

Dakpansessie
Met Koningsdag hadden we een ‘dakpansessie’ gepland, waarbij bezoekers zelf hun dakpan zouden kunnen beschrijven. Deze sessie is voorlopig uitgesteld. Het idee is niet van de baan, want we willen nog steeds alle Rotterdammers en anderen de gelegenheid geven zelf een tekst op de dakpan te schrijven. Er wordt gekeken of dit op Monumentendag kan plaatsvinden.

Wat is er wel mogelijk?
Natuurlijk zitten we als stichtingsbestuur niet stil! Er wordt hard gewerkt aan de fondsenwerving. De restauratie van het kerkdak wordt namelijk bekostigd door drie belangrijke bronnen:

  1. Crowdfunding (dakpanactie, boekenmarkten, bazaar);
  2. Fondsenwerving (giften van grote fondsen in en buiten Rotterdam);
  3. Subsidie monumentenzorg.

Bij de crowdfunding kunnen voorlopig de ‘fysieke’ activiteiten niet doorgaan, maar het adopteren van dakpannen kan nog steeds digitaal. Ook kunt u op afstand een dakpan laten beschrijven. De teksten worden dan namens u op de dakpan geschreven. Lees er meer over op deze pagina.

De fondsenwerving loopt ook nog steeds door. Van de aangeschreven fondsen hebben inmiddels twee fondsen toegezegd een bijdrage te doen. We zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Uitslagen van de andere fondsen laten helaas wat langer op zich wachten door de crisis.

Help mee, blijf ons steunen
Ondanks de Coronacrisis kunnen we niet anders dan u vragen om ons te blijven ondersteunden. Dat hoeft niet alleen door het adopteren van een dakpan! U kunt ook losse giften doen. Misschien heeft u dat al gedaan. In dat geval zou u ons enorm steunen door de dakpanactie bekend te maken in uw omgeving, bijvoorbeeld binnen uw kennissenkring of op uw werk. Iedereen die dit monument een warm hart toedraagt roepen wij op om de restauratie van het dak van de Paradijskerk te steunen!

Dank voor uw bijdrage!