Projecten

De Stichting zet zich in voor concrete projecten. Vrienden en andere donateurs weten daardoor waar hun geld aan besteed wordt.

Om ons doel te verwezenlijken werkt de Stichting nauw samen met het kerkbestuur van de Paradijskerk. De Paradijskerk geeft aan welke restauratie- of onderhoudsprojecten prioriteit hebben, de stichting kijkt dan welk project aantrekkelijk is om geld voor te werven.

Restauratie- en onderhoudsprojecten aan het gebouw zijn veelal onderdeel van het Periodiek Instandhoudingsplan Paradijskerk (2018-2023) dat goedgekeurd is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Ook zijn er restauratieprojecten van het kunstbezit van de Paradijskerk, zoals kerkelijk textiel en vaatwerk. Zulke projecten worden vormgegeven in nauw overleg met de consulent Oud-Katholiek Erfgoed bij het Catharijneconvent.

Naast restauratie- en onderhoudsprojecten zijn er ook ondersteunde projecten (zoals concerten) en projecten die het gebruik van het gebouw bevorderen (zoals in 2018 de plateaulift voor mindervaliden).