We zijn er bijna! | Restauratie dak Paradijskerk

Ondanks de Coronacrisis heeft de werving van fondsen en giften voor de restauratie van het da van de Paradijskerk nog steeds onze aandacht.

Van ruim €200.000,- is de Paradijsparochie als eigenaar van de Paradijskerk verantwoordelijk om zo’n €110.000,- zelf op te brengen. Hoewel er een spaarpotje is voor onderhoud, kan dat bedrag nooit uit eigen middelen komen. Dat is niet nieuw: al vanaf de jaren ’70 zijn bij restauraties altijd giften van fondsen en donateurs gevraagd.

De Vrienden van de Paradijskerk proberen daarom een groot deel van die €110.000,- bij elkaar te brengen. Er zijn verschillende fondsen die grote bedragen hebben toegezegd om de restauratie van het dak van de Paradijskerk – als monumentaal gebouw – mogelijk te maken. We zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Naast die grote giften van fondsen komen er kleine en grote donaties binnen van kerkgangers, Vrienden, Rotterdammers en mensen uit heel het land, die de Paradijskerk als monument een warm hart toedragen.

Het kerkbestuur heeft nog één aanvraag uitstaan bij een binnenkerkelijk fonds en heeft aangegeven op dit moment zelf voor dat bedrag in te zullen staan. Dat betekent dat de aanvragen die de Vrienden van de Paradijskerk hebben gedaan bij fondsen nu gehonoreerd zijn en de weg vrij is om met de architect de aanbestedingsprocedure te starten.

Concreet: we zijn er bijna! De giften voor dakpannen komen nog steeds binnen, maar vanwege de Coronacrisis konden bijvoorbeeld de bazaar, de boekenmarkten en het benefietconcert in december niet doorgaan. Daardoor lopen we toch giften en inkomsten mis, die op andere manieren gezocht moeten worden.

Als liefhebbers van dit prachtige monumentale kerkgebouw in hartje Rotterdam moeten we nog even samen onze schouders eronder zetten. Helpt u mee? We kunnen nog ruim €5.000,- gebruiken! Alle bijdragen – klein en groot – zijn welkom. U kunt het bedrag overschrijven naar NL34 INGB 0007 8796 88 ten name van Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk, onder vermelding van: gift dak. 

Doneer direct online via deze pagina.